........

 


 


 

 

 

Declaraţia privind politica şi obiectivele în domeniul calităţii

 

........Managementul de la cel mai înalt nivel al D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL a definit politica referitoare la calitate ca fiind un instrument care conduce organizaţia la îmbunătăţirea performanţelor sale, astfel încât să determine câştigarea încrederii clienţilor şi obţinerea de profit.

........Având în vedere performanţele şi experienţa acumulate până în prezent, precum şi exigenţele clienţilor noştri, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează să implementeze şi să îmbunătăţească continuu în cadrul organizaţiei D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP SRL un SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001. De asemenea se angajează  să furnizeze servicii astfel încât, prin calitatea lor, clienţii să fie sprijiniţi corespunzător în demersurile lor pentru a se dezvolta şi prospera, să respecte cerinţele legale şi de reglementare precum şi orice alte cerinţe suplimentare identificate de organizaţie.

........Managementul de la cel mai înalt nivel stabileşte obiectivele calităţii pentru funcţiile relevante şi la nivelurile relevante ale organizaţiei. Obiectivele calităţii  sunt măsurabile şi în concordanţă cu politica referitoare la calitate.

........Pentru stabilirea obiectivelor calităţii managementul ia în considerare:

- necesităţile curente şi viitoare ale organizaţiei şi ale pieţei deservite;
- constatările relevante ale analizelor efectuate de management;
- performanţele actuale ale proceselor şi produselor curente;
- nivelul de satisfacţie al părţilor interesate;
- rezultatele autoevaluărilor;
- analiza competitorilor, oportunităţile de îmbunătăţire;
- resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor.

........Obiectivele calităţii sunt comunicate întregului personal al organizaţiei astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea lor. Obiectivele calităţii sunt analizate periodic şi  revizuite ori de câte ori este necesar.

........Directorul General s-a angajat şi a pus în aplicare această politică, iar în acest scop a numit Reprezentantul Managementului pentru Calitate cu responsabilitatea implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii.

 

APROBAT
                                                                                                                                                    Daniel CHIŞCĂ
general manager